Pomiń nawigację

Działalność zagraniczna

Opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji przedsiębiorstwa BENDEX sp. z o.o. sp. k.

Beneficjent

BENDEX Sp. z o.o. Sp. k.

Wartość projektu

142 680,00 PLN

Wartość dofinansowania

98 600,00 PLN

Program operacyjny

Polska wschodnia

Działanie

Internacjonalizacja MŚP

Opis projektu

Firma BENDEX specjalizuje się w produkcji wyrobów z metalu. Głównymi produktami wytwarzanymi w zakładzie są grille, wędzarnie, koksowniki, paleniska oraz meble ogrodowe.

W ramach realizacji projektu spółka zleciła opracowanie modelu internacjonalizacji. Ekspertyza przygotowana przez zewnętrzną jednostkę opierała się na analizie możliwości eksportowych firmy oraz poszukiwaniu potencjalnych kontrahentów. Beneficjent otrzymał kompleksową koncepcję wejścia na rynki zagraniczne wraz ze wskazaniem najefektywniejszych narzędzi marketingowych i promocyjnych oraz instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe. Przedstawiono także rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowanie go do działalności eksportowej. 

BENDEX wdraża wykonaną ekspertyzę, rozwija się w kierunku eksportu.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
  • Nazwa działania: 1.2 Internacjonalizacja MŚP
  • Nazwa projektu: Opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji przedsiębiorstwa BENDEX sp. z o.o. sp. k.
  • Nazwa Beneficjenta: BENDEX Sp. z o.o. Sp. k.
  • Wartość projektu: 142 680,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 98 600,00 zł