Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Autonomiczny system solarny z modułem komunikacyjnym

Beneficjent

EKOTECHNOLOGIA SP. Z O.O.

Wartość projektu

109 470,00 PLN

Wartość dofinansowania

71 200,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Bony na innowacje dla MŚP

Opis projektu

Toruńska spółka Ekotechnologia zajmuje się dostarczaniem dedykowanych rozwiązań z zakresu fotowoltaiki. W ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych opracowano autonomiczny system solarny z modułem komunikacyjnym.

Urządzenie składa się ze sterownika solarnego pozwalającego na podłączenie instalacji fotowoltaicznej oraz układu do zdalnego pomiaru warunków pracy. Dane mogą być przesyłane poprzez sieć GSM do internetowej bazy danych. Istnieje także możliwość komunikacji z urządzeniem poprzez komendy SMS. System został także wyposażony w funkcję centrali alarmowej, pozwalającej na ochronę systemu przed kradzieżą. Całość ma lekką konstrukcję, co sprawia, że zestaw może być traktowany jak urządzenie przenośne.

Zakres projektu obejmował weryfikację cyfrowego modelu obudowy, wytrzymałości mechanicznej zarówno zastosowanych części jak i końcowego wyrobu oraz przeprowadzenie badań kompatybilności elektromagnetycznej. Dodatkowo wyprodukowano kilkadziesiąt prototypowych urządzeń, które przekazano do testów w grupie potencjalnych użytkowników.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa poddziałania: 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
  • Nazwa projektu: Autonomiczny system solarny z modułem komunikacyjnym
  • Nazwa beneficjenta: EKOTECHNOLOGIA SP. Z O.O.
  • Wartość projektu: 109 470,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 71 200,00 zł