Pomiń nawigację

Programy rozwojowe

Akademia kompetencji dla sektora finansów i ubezpieczeń

Beneficjent

MDDP SPÓŁKA AKCYJNA AKADEMIA BIZNESU SP. K. 

Wartość projektu

2 297 253,80 PLN

Wartość dofinansowania

1 922 253,80 PLN

Program operacyjny

Wiedza, Edukacja, Rozwój

Działanie

Akademia kompetencji dla sektora finansów i ubezpieczeń

Opis projektu

Akademia MDDP to jedna z największych firm szkoleniowych w Polsce, która oferuje szerokie spektrum szkoleń, kursów, studiów i warsztatów online oraz stacjonarnie. Rozwija wiedzę i praktykę swoich podopiecznych m.in. w zakresie podatków, rachunkowości, finansów, prawa oraz zarządzania strategicznego, kompetencji biznesowych, zawodowych, osobistych i informatycznych.

Celem projektu „Akademia kompetencji dla sektora finansów i ubezpieczeń” był rozwój kompetencji w zakresie rekomendowanym przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji w sektorze finansowym przez minimum 225 osób spośród objętych wsparciem 250 pracowników ze 125 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze finansowym.

Na potrzeby przedsięwzięcia powstała szeroka oferta szkoleń adresowana do osób pracujących m.in. w bankach spółdzielczych, multiagencjach ubezpieczeniowych, działających jako brokerzy lub agenci ubezpieczeniowi czy pośrednicy finansowi. Z usług szkoleniowych skorzystały również pozostałe, niewymienione wyżej podmioty spełniające kryteria zakwalifikowania. Usługi opłacane były w 100% przez przedsiębiorców, a rozliczenie wsparcia odbyło się na zasadzie złożenia wniosku o refundację części kosztów usług u operatora projektu. Maksymalny limit wsparcia na przedsiębiorstwo wynosił 15 000,00 zł brutto (wraz z wkładem własnym przedsiębiorcy), z zastrzeżeniem, że maksymalny koszt przypadający na jedną osobę to nie więcej niż 7 500,00 zł brutto.

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców z sektora finansów i ubezpieczeń, co potwierdzają osiągnięte do tej pory wskaźniki tj.: 397 przeszkolonych pracowników ze 114 przedsiębiorstw.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Wiedza Edukacja Rozwój
  • Nazwa poddziałania: 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw
  • Nazwa projektu: Akademia kompetencji dla sektora finansów i ubezpieczeń
  • Nazwa beneficjenta: MDDP SPÓŁKA AKCYJNA AKADEMIA BIZNESU SP. K. 
  • Wartość projektu: 2 297 253,80 zł
  • Wartość dofinansowania: 1 922 253,80 zł