Pomiń nawigację

Tak, mogą Państwo prosić przedstawienie metodologii audytu. Taka metodologia będzie oceniana w ramach oceny merytorycznej projektu.

Realizacja projektu jest zależna od etapu konkursu:

  • dla Etapu I musi rozpocząć się najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie i nie może przekraczać 6 miesięcy;
  • dla Etapu II okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 18 miesięcy.