Pomiń nawigację

Tak, mogą Państwo prosić przedstawienie metodologii audytu. Taka metodologia będzie oceniana w ramach oceny merytorycznej projektu.

Dofinansowanie przeznaczone jest i podzielone w zależności od etapów: W Etapie I na, usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych związane z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej; W Etapie II projekty dotyczące wdrożenia rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I, tj. przeprowadzenia działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.