Pomiń nawigację

Dofinansowanie przeznaczone jest i podzielone w zależności od etapów: W Etapie I na, usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych związane z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej; W Etapie II projekty dotyczące wdrożenia rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I, tj. przeprowadzenia działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.

Realizacja projektu jest zależna od etapu konkursu:

  • dla Etapu I musi rozpocząć się najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie i nie może przekraczać 6 miesięcy;
  • dla Etapu II okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 18 miesięcy.