Pomiń nawigację

Sektorowe Rady ds. Kompetencji

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Pod pojęciem „trwałości działań Sektorowej Rady ds. Kompetencji” rozumie się co najmniej: - realizację zadań określonych w art. 4e ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, - bieżące monitorowanie sposobu wdrażania rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji działanie 2.21 PO WER typ 4

Zrzeszeni przedsiębiorcy powinni być przedstawicielami sektora na rzecz którego składany jest projekt sektorowej rady, niemniej jednak w dokumentacji konkursowej nie wymaga się, aby był to ich wiodący PKD.