Pomiń nawigację

Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Wsparcie jest udzielane dla koordynatora klastra. Dla intensywności pomocy ma znaczenie tylko lokalizacja siedziby koordynatora.

Tak. Umowa dzierżawy powinna być zawarta co najmniej na okres realizacji projektu i okres trwałości. W ramach pomocy de minimis jest możliwy najem lub dzierżawa infrastruktury niezbędnej do testowania nowej usługi, w szczególności infrastruktury badawczej lub infrastruktury demonstracyjnej, umożliwiającej fizyczną prezentację procesu produkcyjnego.