Pomiń nawigację

Erasmus dla młodych przedsiębiorców

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Potencjalne korzyści dla przedsiębiorców goszczących obejmują możliwość:

 • współpracy z energicznym i zmotywowanym nowym przedsiębiorcą, który wniesie innowacyjne poglądy, nowe umiejętności i wiedzę do biznesu przedsiębiorcy goszczącego;
 • poznania rynków zagranicznych, poszerzenia możliwości biznesowych i zaangażowania się w działalność transgraniczną;
 • współdziałania z przedsiębiorcami z innych krajów europejskich, możliwość stania się częścią dynamicznej europejskiej sieci biznesowej przedsiębiorców odnoszących sukcesy;
 • zwiększenia potencjału wzrostu firmy poprzez nawiązanie partnerstwa biznesowego z nowym przedsiębiorcą z innego kraju europejskiego;
 • skorzystania z pomocy profesjonalnych organizacji pośredniczących, które pomagają w poszukiwaniu odpowiedniego partnera biznesowego do wymiany;
 • zwiększenia widoczności i prestiżu swojej firmy (np. poprzez wywiady w mediach).

Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców to europejski program wymiany dla przedsiębiorców.

Zapewnia praktyczną i finansową pomoc dla nowo powstałych lub przyszłych przedsiębiorców, którzy chcą spędzić jakiś czas za granicą u przedsiębiorcy przyjmującego. Dzięki programowi nowi lub przyszli przedsiębiorcy zdobywają odpowiednie umiejętności do zarządzania małym lub średnim przedsiębiorstwem, a doświadczeni przedsiębiorcy zyskują świeże perspektywy i możliwości współpracy międzynarodowej.

Program ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń, lepsze możliwości tworzenia sieci kontaktów w całej Europie oraz nowe relacje handlowe dla europejskich przedsiębiorstw.

Zgłoszenie i udział w programie są bezpłatne. Nie są wymagane żadne opłaty za aplikację lub uczestnictwo. Nowi Przedsiębiorcy uczestniczący w wymianie otrzymują wsparcie wypłacane w miesięcznych ratach. Jego wysokość zależy od kraju, w którym będą gościć.

 • Ułatwienie wymiany biznesowej pomiędzy nowymi i doświadczonymi przedsiębiorcami;
 • Nawet sześciomiesięczne szkolenie w miejscu pracy umożliwiające pomyślne rozpoczęcie działalności gospodarczej;
 • Wymiana doświadczeń i wiedzy na temat przeszkód i wyzwań przy zakładaniu i rozwijaniu przedsiębiorstw;
 • Zwiększanie dostępu do rynku i identyfikowanie potencjalnych partnerów dla nowych i założonych przedsiębiorstw w innych krajach europejskich;
 • Tworzenie sieci kontaktów poprzez korzystanie z wiedzy i doświadczeń z innych krajów europejskich.

Celem konkursu Erasmus dla młodych przedsiębiorców jest dofinansowanie przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwości uczenia się jak być przedsiębiorcą od doświadczonych ludzi biznesu, prowadzących firmy w innych państwach.

Uczestnicząc w projekcie można zyskać:

 • comiesięczne wsparcie finansowe w kwocie od 530 euro do 1100 euro (w zależności od wybranego kraju),
 • możliwość pracy z energicznym i zmotywowanym, początkującym przedsiębiorcą, który może przyczynić się do rozwoju firmy, wnosząc innowacyjne pomysły, nową wiedzę i umiejętności,
 • dostęp do specjalistycznej wiedzy,
 • budowanie sieci kontaktów i silnych relacji,
 • doskonalenie umiejętności językowych.