Pomiń nawigację

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

W realizacji projektu mogą uczestniczyć dodatkowo także inne podmioty, których zaangażowanie będzie istotne dla przebiegu programu akceleracyjnego (np. zagraniczne akceleratory, jednostki naukowe, fundusze typu seed lub venture capital i inne).