Pomiń nawigację

Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstw

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

PARP zadania te realizuje poprzez organizację konkursów, wybór projektów, zawieranie i rozliczanie umów z beneficjentami, monitorowanie realizacji działań i ich kontrolę, a także realizację projektów własnych. Obszary wsparcia:

  • wsparcie rozwoju pracowników
  • wsparcie rozwoju przedsiębiorstw