Pomiń nawigację

Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Konkurs skierowany jest do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, prowadzących działalność na terytorium Polski.

Wniosek konkursowy należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dostępnego na stronie https://lsi1420.parp.gov.pl. Wniosek należy sporządzić zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku konkursowego znajdującej się na stronie https://www.parp.gov.pl/component/site/site/najlepsze-programy-rozwoju-inicjatyw-pracowniczych, stanowiącą odpowiednio załącznik nr 3a i 3b do regulaminu dostępnego na stronie https://www.parp.gov.pl/storage/site/files/2786/Regulamin-Konkursu-.pdf. Wszelkie inne formy elektronicznej lub papierowej wizualizacji treści wniosku nie stanowią wniosku i nie będą podlegać ocenie.

Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.

Kwestie dotyczące odprowadzenia podatku od nagród finansowych leżą po stronie Laureatów Konkursu.

Nie. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków, uczestnik Konkursu :

  • powinien dokonać zgłoszenia błędów za pomocą formularza dostępnego w Generatorze,
  • w przypadku awarii formularza, powinien skontaktować się z PARP za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej PARP, pod rygorem pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia.

Wyniki Konkursu ogłaszane są na stronie internetowej Konkursu.