Pomiń nawigację

Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków, uczestnik Konkursu :

  • powinien dokonać zgłoszenia błędów za pomocą formularza dostępnego w Generatorze,
  • w przypadku awarii formularza, powinien skontaktować się z PARP za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej PARP, pod rygorem pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia.