Pomiń nawigację

Do wniosku o dofinansowanie do działania 2.3.2 POIR nie składa się załączników. W generatorze wniosków nie ma możliwości dołączenia załączników do wniosku.

Wniosek o dofinansowanie jest składany drogą elektroniczną za pośrednictwem Generatora Wniosków. Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, stanowiącą załącznik nr 3 do regulaminu. Wszelkie inne formy elektronicznej lub papierowej wizualizacji treści wniosku nie stanowią wniosku o dofinansowanie i nie będą podlegać ocenie. Generator Wniosków dostępny jest pod adresem: https://lsi1420.parp.gov.pl/home

Wskazane pozycje należy wybrać poprzez wskazanie jednej opcji z listy rozwijanej. Listy z poszczególnymi kategoriami, odpowiednie dla danego pola wniosku, widoczne są we wniosku w Generatorze Wniosków na stronie: https://lsi1420.parp.gov.pl/home. Ponadto, pomocna przy wypełnieniu wniosku jest Instrukcja użytkownika dostępna na stronie: https://lsi1420.parp.gov.pl/media/instrukcja_zewnetrzna.pdf.