Pomiń nawigację

100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Nie mamy w Regulaminie Konkursu wymogu aby koszty projektu były skorelowane z nagrodą w konkursie. Ich wartość nie wpływa na ocenę projektu.