Pomiń nawigację

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty będące ośrodkami innowacji, spełniające kryterium kwalifikowalności wnioskodawcy, zlokalizowane w Polsce Wschodniej, tj. na obszarze województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego.

Ocena projektów trwa do 90 dni, liczonych od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie.