Pomiń nawigację

Kompetencje dla sektorów 2 - oferta dla operatorów

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Sytuacje dotyczące niezrealizowania wskaźnika na wymaganym poziomie będą rozstrzygane indywidualnie przez PARP na etapie wdrażania projektu w zależności od okoliczności i wyjaśnień Beneficjenta.

Kwestia ta jest zależna od podejścia Wnioskodawcy do realizacji projektu.