Pomiń nawigację

Jeśli mamy tego samego wnioskodawcę i tą samą markę, ale inne działania promocyjne, to nie jest ten sam projekt, można złożyć wniosek.

Nie, nie mogą przekraczać kwot z rozporządzenia. KOP w takim przypadku będzie obniżała koszty za nocleg do kwot określonych w rozporządzeniu.

Na 6 miesięcy Wystawy organizator zaplanował 10 tygodni tematycznych: Kosmos, Klimat i bioróżnorodność, Rozwój miast i wsi, Tolerancja i inkluzywność, Wiedza i nauka, Podróże, Globalne cele zrównoważonego rozwoju, Zdrowie i uroda, Żywność, Woda. Wizytę na Expo 2020 warto zaplanować w terminie odpowiadającym tematycznie obszarowi biznesowemu. Szczegóły: www.expo2020dubai.com.

Przedsiębiorca jest zobowiązany poinformować o datach misji wyjazdowej, organizowanej do ZEA, najpóźniej na dwadzieścia jeden (21) dni przed terminem jej rozpoczęcia, co najmniej w formie elektronicznej: 

  1. Polską Agencję Inwestycji i Handlu, ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, tel. +48 22 334 98 78, e-mail: dubajexpo@paih.gov.pl, 
  2. organizatora narodowego stoiska informacyjno- promocyjnego, jeżeli misja wyjazdowa jest połączona z uczestnictwem przedsiębiorcy w wydarzeniu promocyjnym wymienionym w Tabeli, na którym jest organizowane narodowe stoisko informacyjno- promocyjne. Lista organizatorów narodowych stoisk informacyjno-promocyjnych (Operatorów branżowych programów promocji) jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Portalu Promocji Eksportu.

Przedsiębiorca jest zobowiązany poinformować organizatora Forum, nie później niż na trzy (3) miesiące przed terminem rozpoczęcia Forum, o swoim udziale oraz przekazać dane osób uczestniczących w Forum. Przedsiębiorca jest zobowiązany potwierdzić swój udział w Forum na liście przygotowanej przez jego organizatora. Potwierdzenie uczestnictwa na liście prowadzonej przez organizatora stanowi podstawę pokrycia kosztów udziału w Forum w ramach poddziałania 3.3.3 POIR.

Rada Ministrów powierzyła prezesowi Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Tomaszowi Pisuli funkcję Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej Światowej Wystawy EXPO 2020 w Dubaju (ZEA). W związku z tym, organizatorem udziału Polski w wystawie została PAIH, a pieczę nad realizującą zadania będzie sprawować Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Zgodnie z zapisami Programu promocji program nie jest skierowany do przedsiębiorców zajmujących się wyłącznie pośrednictwem w sprzedaży czy sprzedażą hurtową produktów lub usług innych producentów. Program jest skierowany do przedsiębiorców, promujących markę produktową, którzy prowadzą działalność gospodarczą o profilu zgodnym z tematyką targów, w których zamierzają wziąć udział (w roli wystawcy lub zwiedzającego) w ramach Programu.

Polskim przedsiębiorcom udostępniamy możliwość organizacji spotkań biznesowych w Pawilonie Polski. Poprzez proste narzędzie online na stronie www.expo.gov.p 

Szczegółowe możliwości udziału w tej inicjatywie zostaną przedstawione wkrótce. Wydarzenie odbędzie się na początku marca 2022 r.