Pomiń nawigację

Erasmus dla młodych przedsiębiorców

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Wsparcie finansowe zostanie wypłacone w ratach, na warunkach opisanych we wzorze umowy w § 4.

Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obu Stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Zgłoszenie i udział w programie są bezpłatne. Nie są wymagane żadne opłaty za aplikację lub uczestnictwo. Nowi Przedsiębiorcy uczestniczący w wymianie otrzymują wsparcie wypłacane w miesięcznych ratach. Jego wysokość zależy od kraju, w którym będą gościć.