Pomiń nawigację

Tak, zgodnie z kryterium nr 7 projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację.