Pomiń nawigację

Bony na innowacje dla MŚP: etap 2 inwestycyjny

Zobacz szczegóły finansowania

FAQ Na pytania przedsiębiorców i beneficjentów odpowiadają eksperci z PARP

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku do wniosku nie muszą być dołączone żadne załączniki.