Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Zwiększenie konkurencyjności firmy WTW, poprzez wdrożenie na rynek nowych turbin Kaplana na wysokie spiętrzenia

Wartość projektu

4 150 512,00 PLN

Wartość dofinansowania

541 151,46 EUR

Program operacyjny

Fundusze norweskie

Działanie

Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich

Opis projektu

WTW projektuje i wytwarza turbiny wodne wykorzystywane na wodach śródlądowych oraz produkuje sprzęt mechaniczny i elektryczny do małych elektrowni wodnych. Idea projektu pochodzi od naszych klientów – właścicieli małych elektrowni, których potrzeby nie są zaspokojone przez urządzenia dostępne na rynku. Wskazywali oni na ograniczenia w wysokości spadów oraz niewystarczające parametry techniczne, które wpływają na obniżenie ilości produkowanej energii i wydłużenie czasu zwrotu z tego rodzaju inwestycji. Nasz projekt stanowi odpowiedź na te ograniczenia i wpisuje się w rosnące zapotrzebowanie rynku na małe elektrownie wodne, wynikające z dogodnych lokalizacji, licznych zachęt inwestycyjnych oraz gwarantowanych cen energii. Wprowadzimy na rynek grupę nowych turbin Kaplana typu S i Z na spiętrzenia od 12 do 24 m wysokości (wyższe, niż w przypadku turbin innych polskich producentów), które znajdą zastosowania w małych elektrowniach wodnych. Przewagą konkurencyjną naszych turbin będzie najwyższa na rodzimym rynku sprawność hydrauliczna oraz podwyższony współczynnik szybkobieżności przy niskim współczynniku kawitacji. Cechy te pozwolą na obniżenie kosztów inwestycji w elektrownie o 5%, przedłużając jednocześnie żywotność turbin o 2-3 lata. Projekt obejmuje prace rozwojowe, budowę hali produkcyjnej oraz zakup maszyn do produkcji nowych turbin. Bardziej efektywne procesy produkcyjne w porównaniu z dotychczasowymi, pozwolą nam ograniczyć zużycie energii w zakładzie produkcyjnym o ok. 8,2 MWh oraz emisję CO2 o 6,35 ton rocznie.
logo Fundusze Norweskie