Pomiń nawigację

Działalność zagraniczna

Zwiększenie konkurencyjności międzynarodowej AP-Tech sp. z o.o. poprzez udział w branżowym programie promocji

Beneficjent

AP-Tech Sp. z o.o. 

Wartość projektu

1 066 537,00 PLN

Wartość dofinansowania

793 764,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Go to Brand

Opis projektu

Przedmiotem projektu był udział w programie promocji branży części samochodowych i lotniczych. Głównym produktem eksportowym firmy AP-Tech jest Clear AirSpace  – mobilna aplikacja dla pilotów samolotów i helikopterów, będąca narzędziem pomocniczym do nawigacji podczas operacji lotniczych. Innowacyjność produktu w głównej mierze polega na indywidualnym dostosowaniu do potrzeb instytucji. Dzięki takiemu podejściu, nawiązaliśmy współpracę z instytucjami takimi jak lotnictwo wojskowe i ratownicze, Straż Graniczna, Policja oraz szkoły lotnicze. Aplikacja została wyposażona w szereg funkcjonalności, dzięki którym użytkownik ma możliwość pracy w trybie offline, planowania oraz zapisu trasy lotu, zobrazowania przestrzeni powietrznej i dróg lotniczych. Aplikacja zapewnia dostęp do map lotniczych, kart podejść, planów lotnisk, stref wyłączonych z lotów, przenikania map, bieżących informacji AUP i bazy przeszkód lotniczych. Pozwala planować, optymalizować oraz monitorować operacje lotnicze każdego typu, a także definiować wybrane obszary, punkty a nawet przeszkody na mapie. 

Do głównej grupy odbiorców produktu można zaliczyć podmioty dostarczające technologie dla lotnictwa, tym samym głównym rynkiem zbytu jest Kanada i USA, jako rynki posiadające największą liczbę podmiotów dostarczających technologie dla lotnictwa.

Celem projektu była promocja flagowego produktu Wnioskodawcy- systemu nawigacyjnego ClearAirSpace na rynkach perspektywicznych, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marki i przychodów ze sprzedaży zagranicznej. Celem pośrednim jest ciągły rozwój przedsiębiorstwa w tym poszerzenie oferty produktowo-usługowej.

W ramach projektu zaplanowano udział w 7 imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy, zaplanowano również misje wyjazdowe do Kanady i USA oraz przyjazdowe gości z Kanady i USA.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa poddziałania: 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go To Brand
  • Nazwa projektu: Zwiększenie konkurencyjności międzynarodowej AP-Tech sp. z o.o. poprzez udział w branżowym programie promocji
  • Nazwa Beneficjenta: AP-Tech Sp. z o.o. 
  • Wartość projektu: 1 066 537,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 793 764,00 zł