Pomiń nawigację

Działalność zagraniczna

Udział w Programie promocji branży sprzętu medycznego sposobem zwiększenia rozpoznawalności marki biokompozytu kościozastępczego FlexiOss zw. "sztuczną kością".

Beneficjent

Medical Inventi S.A.

Wartość projektu

641 573,00 PLN

Wartość dofinansowania

468 095,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Go to Brand

Opis projektu

Medical Inventi S.A. stworzyła  kompozyt bioaktywny uzupełniający ubytki kostne. Firma jest twórcą tzw. „sztucznej kości”. Ten biomateriał dzięki swoim właściwościom znajduje szerokie zastosowanie w zakresie stomatologii implantacyjnej, ortopedii jak również w przypadku urazów powstałych w wyniku mechanicznego uszczerbku, bądź chorób nowotworowych. Jest min. laureatem konkursu Polski Produkt Przyszłości.

Głównym celem z pozyskanych środków unijnych było promowanie biokompozytu kościozastępczego FlexiOss zw. „sztuczną kością" na rynkach zagranicznych przez udział w Programie promocji branży sprzętu medycznego.  W ramach realizacji projektu firma wzięła udział w międzynarodowych targach w Düsseldorfie, Poznaniu, Miami Beach, Dubaju i Singapurze. Dodatkowo firma wzięła udział w misji gospodarczej oraz skorzystała z usługi doradczej.

W wyniku podjętych działań została zwiększona rozpoznawalności marki FlexiOss na rynkach zagranicznych, uzyskano dostęp do nowych nabywców oraz budowano międzynarodową sieć dystrybucyjną przez pozyskanie zagranicznych kontrahentów

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa poddziałania: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
  • Nazwa projektu: Udział w Programie promocji branży sprzętu medycznego sposobem zwiększenia rozpoznawalności marki biokompozytu kościozastępczego FlexiOss zw. "sztuczną kością".
  • Nazwa beneficjenta: Medical Inventi S.A.
  • Wartość projektu: 641 573,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 468 095,00 zł