Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Zrobotyzowana linia produkcyjna okuć do łodzi i jachtów jako innowacyjny projekt klastrowy i element koncepcji transferu przedsiębiorstwa do przemysłu 4.0

Beneficjent

Demex Sp. z o.o.

Wartość projektu

3 306 967,94 PLN

Wartość dofinansowania

1 882 014,27 PLN

Program operacyjny

Polska wschodnia

Działanie

Wdrażanie innowacji przez MŚP

Opis projektu

Firma Demex Sp. z o.o.  to firma rodzinna, która produkuje elementy ze stali nierdzewnej i aluminnium do jachtów i łodzi. Głównie są to relingi dziobowe, rufowe, drabinki, knagi, zawiasy. Firma również produkuje zbiorniki  na paliwo (olej napędowy i benzynę), wodę, brudną wodę i ścieki.

Pozyskane środki z funduszy europejskicj pozwoliły na zwiększenie oprymalizacji procesu prodkcyjnego.  Powstało stanowisko zrobotyzowane do spawania zbiorników, wycinarka wodna, prasa krawędziowa, nżyce gilotynowe oraz konwencjonalna tokarka. Zakup tych maszyn pzowolił na wzrost konkurencyjności firmy na rynku. Proces prdukcyjny jest zoptymalziowany.

Pozyskane środki z funduszy europejskich  pozwoliło na sfanasowanie projektu był odpowiedzią na rozwój branży jachtowej i metalowo-maszynowej w Polsce oraz na stale zwiększającą się ilość zamówień oraz zapytań od kontrahentów, zwłaszcza zagranicznych. W efekcie przeprowadzonych badań rozwojowych powstały innowacyjne rozwiązania problemów produkcyjnych, które pozwoliły na optymalizację, automatyzację i robotyzację procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie.  Do parku maszyn zakupono nowoczesne urządzenia: automatyczny robot spawalniczy, wycinarkę wodną, prasę krawędziową, nożyce gilotynowe oraz konwencjonalną tokarkę. Powstała nowoczesna linia technologiczna, która przyczyniła się do skrócenia procesu produkcyjnego, zmniejszenia ilości reklamacji oraz zwiększenia wydajności pracy. Wprowadzono nowe produkty: zbiorniki na paliwo i fekalia do jachtów.