Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Zakup usług proinnowacyjnych doradczych oraz wdrożenie innowacyjnej technologii przerobu odpadów z tkanin tworzywowych

Beneficjent

HURTOWNIA TWORZYW SZTUCZNYCH GRANULAT BIS MARCIN CHMIELARZ

Wartość projektu

1 825 320,00 PLN

Wartość dofinansowania

791 550,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Opis projektu

Beneficjentem Programu jest Hurtownia Tworzyw Sztucznych Granulat Bis specjalizująca się m.in. recyklingu i compoundingu tworzyw sztucznych oraz w ich dystrybucji.

Celem niniejszego projektu było uzyskanie przez ww. firmę przewagi rynkowej w swojej branży poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii związanej z przetwórstwem odpadów z tworzyw sztucznych.

W ramach inwestycji zakupiono środki trwałe, takie jak rozdrabniacz oraz system filtracji laserowej, które pozwoliły w pełni wdrożyć innowację. Dofinansowanie unijne objęło również i przede wszystkim zakup proinnowacyjnych usług doradczych, dopasowanych do ówczesnych potrzeb beneficjenta.  W ramach tychże usług przeanalizowano m.in. alternatywne ścieżki rozwoju przedsiębiorstwa, a następnie uszczegółowiono wybraną ścieżkę związaną z ww. wdrażaną technologią. Przygotowano szczegółowy model finansowy oraz opracowano strategię marketingową.

Firma Granulat Bis pozyskała także wiedzę w zakresie zarządzania i ochrony praw własności intelektualnej oraz w zakresie badania stanu techniki i czystości patentowej. Ponadto zidentyfikowano i przeprowadzono mapowanie kluczowych procesów biznesowych, a także opracowano dokumentację niezbędną do wdrożenia innowacji. W trakcie prac doradczych przeanalizowano również ryzyko samego wdrożenia. Przeprowadzono szkolenia oraz monitoring i ocenę efektów wdrożonego rozwiązania (w tym ocenę wpływu innowacji na środowisko naturalne).

Usługi doradcze pozwoliły beneficjentowi zoptymalizować proces wdrożenia innowacji na rynek i ograniczyć ryzyko ewentualnego niepowodzenia. Ostatecznie, dzięki wdrożonej technologii firma uzyskała techniczne, prawne i organizacyjne zdolności do produkcji nowego wyrobu w postaci regranulatu posiadającego elementy o powtarzalnych właściwościach, wymiarach i kształcie.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa poddziałania: 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
  • Nazwa projektu: Zakup usług proinnowacyjnych doradczych oraz wdrożenie innowacyjnej technologii przerobu odpadów z tkanin tworzywowych
  • Nazwa beneficjenta: HURTOWNIA TWORZYW SZTUCZNYCH GRANULAT BIS MARCIN CHMIELARZ
  • Wartość projektu: 1 825 320,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 791 550,00 zł