Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie do produkcji przyjaznych dla środowiska paneli ogrodzeniowych wytwarzanych z surowców wtórnych.

Wartość projektu

10 444 659,17 PLN

Wartość dofinansowania

886 749,91 EUR

Program operacyjny

Fundusze norweskie

Działanie

Technologie przyjazne środowisku

Opis projektu

Najprężniej rozwijającą się gałęzią rynku budowlanego jest budownictwo ekologiczne. Ekologiczne materiały budowlane pojawiły się jako odpowiedź na potrzebę stosowania rozwiązań przyjaznych dla środowiska naturalnego. Projekt obejmuje wprowadzenie na rynek wyników własnych prac badawczo-rozwojowych firmy Expo-Drew, tj. innowacyjnych w skali kraju ekologicznych paneli ogrodzeniowych wytwarzanych z surowców odpadowych. Panele wykonane są z desek kompozytowych składających się w 80% z materiałów odpadowych, tj. mączki drzewnej i PCV, pochodzących z naszej obecnej produkcji płytek ceramicznych i systemów wystawienniczych. Wypełnienie panelu stanowią elementy wykonane z blachy lub stalowego profilu zamkniętego. Nowe panele przeznaczone będą dla inwestorów budowlanych i masowego odbiorcy, przede wszystkim pod kątem ogrodzeń w budownictwie jednorodzinnym. Wprowadzając nową technologię produkcji Expo-Drew przyczynia się do wzrostu gospodarki opartej na obiegu zamkniętym – w pierwszym roku po zakończeniu projektu wykorzystamy ok. 73,50 ton odpadów. Nowoczesne urządzenia linii produkcyjnej charakteryzują się niskim zużyciem energii elektrycznej. Dodatkowym elementem prośrodowiskowym projektu będzie wysokosprawny zespół kogeneracyjny produkujący energię z gazu. Łącznie uzyskamy obniżenie poboru energii o 0,12 GWh i emisji CO2 o co najmniej 106 ton rocznie. Zatrudnimy 6 nowych osób. W ramach projektu zakupione zostaną maszyny produkcyjne - laserowe centra obróbkowe, automatyczne regały do składowania surowców i produktów oraz kontenerowy zespół kogeneracyjny. Skorzystamy również z usług doradczych partnera norweskiego International Development Norway AS , który działa w ramach instytutu badawczego SINTEF, polegających na dostosowaniu procesów produkcyjnych Expo-Drew do założeń metodyki Przemysłu 4.0 i transformacji cyfrowej.
logo Fundusze Norweskie