Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Wzmocnienie potencjału konkurencyjnego firmy INOX - STEEL Spółka Cywilna Mariusz Gagatek, Sylwester Stalmach poprzez wdrożenie nowych rozwiązań produkcyjnych

Wartość projektu

1 930 485,00 PLN

Wartość dofinansowania

201 086,70 EUR

Program operacyjny

Fundusze norweskie

Działanie

Technologie przyjazne środowisku

Opis projektu

Problemem dla naszej firmy, która wytwarza elementy stalowe wykorzystywane w przemyśle, budownictwie, architekturze, wyposażeniu wnętrz i innych branżach, są oczekiwania odbiorców wobec kompleksowego wykonywania elementów giętych stożkowo. Firma nie może ich wykonać ze względu na brak specjalistycznego sprzętu, a obróbka plastyczna blach to jeden z popularniejszych procesów realizowanych na potrzeby przemysłowe. Konieczność korzystania z podwykonawców powoduje więc spadek atrakcyjności cenowej naszych produktów i usług, oraz często utratę kontraktów na rzecz firm konkurencyjnych. Celem projektu jest wdrożenie rozwiązań produkcyjnych umożliwiających firmie świadczenie nowych usług walcowania profili i blach, w tym stożków, w połączeniu z obniżeniem kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Planowane jest wyposażenie budynku produkcyjnego w efektywne energetycznie maszyny: gientarki, hydrauliczną prasę krawędziową i nożyce gilotynowe ze zmiennym kątem cięcia. Innowacje te umożliwią ograniczenie zużycia energii w ilości 62,240 MWh/rok oraz emisji CO2 w ilości 48,130 tony CO2/rok. Wdrożenie ww. usług z wykorzystaniem nowoczesnej maszyny umożliwi istotny wzrost poziomu sprzedaży i poszerzenie grona dotychczasowych odbiorców.
logo Fundusze Norweskie