Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Wprowadzenie na rynek światowy innowacyjnych produktów dla branży automotive opartych o przeprowadzone prace B+R

Beneficjent

IZOBLOK SPÓŁKA AKCYJNA

Wartość projektu

16 236 000,00 PLN

Wartość dofinansowania

4 620 000,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Badania na rynek

Opis projektu

Beneficjent dofinansowania ze środków unijnych w ramach działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R jest liderem na europejskim rynku produkcji asortymentu z tworzywa EPP dla branży automotive.

Produkty z EPP wykorzystuje się głównie jako elementy konstrukcyjne i ochronne. Produkowane są np. w postaci wkładek absorbujących energię zderzaków samochodowych, mających bardzo duży wpływ m.in. na ochronę pieszych. To także elementy absorbujące energię uderzeniową w drzwiach, zagłówki, kanapy siedzeń i wiele innych. Kształtki mają szerokie zastosowanie, powstają w rozmaitej postaci o różnej specyfikacji a rynek wymaga ich ciągłego udoskonalania.

Dotychczas firma IZOBLOK produkowała kształtki jednolite, czyli tylko z tworzywa EPP. Pracując jednak z największymi i najbardziej innowacyjnymi koncernami samochodowymi (np. VW, JAGUAR, Land Rover) oraz chcąc poszerzyć bazę klientów o kolejne firmy (np. BMW, Hyundai, Dailmer, Toyota) Spółka napotkała barierę technologiczną polegającą na tym, że firmy te kładą coraz większy nacisk na innowacje w branży EPP – głównie na łączenie tego rodzaju pianki z elementami metalowymi oraz z tworzyw sztucznych.

W odpowiedzi na to zapotrzebowanie, dzięki środkom unijnym wprowadzono na rynek międzynarodowy kształtki z tworzywa EPP z zaimplikowanymi wkładkami metalowymi i z tworzywa sztucznego. Koncepcja ww. produktu została opracowana i zweryfikowana w wyniku wcześniej przeprowadzonych prac B+R. W ramach niniejszego projektu zaś zakupione zostały maszyny i urządzenia bezpośrednio zwiększające moce produkcyjne zakładu beneficjenta w Chorzowie. Realizacja projektu pozwoliła Spółce umocnić pozycję konkurencyjną na rynku światowym, co przekłada się również na zwiększenie globalnego potencjału polskiego sektora automotive.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa poddziałania: 3.2.1. Badania na rynek
  • Nazwa projektu: Wprowadzenie na rynek światowy innowacyjnych produktów dla branży automotive opartych o przeprowadzone prace B+R
  • Nazwa beneficjenta: IZOBLOK SPÓŁKA AKCYJNA
  • Wartość projektu: 16 236 000,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 4 620 000,00 zł