Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Wdrożenie wyników samodzielnie prowadzonych prac B+R w działalności gospodarczej firmy WOPROL

Beneficjent

WOREK JERZY PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "WOPROL"

Wartość projektu

7 626 000,00 PLN

Wartość dofinansowania

4 340 000,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Badania na rynek

Opis projektu

Firma WOPROL działa na rynku od prawie 40 lat. Jest polskim producentem zaawansowanych technologicznie maszyn rolniczych. W swojej ofercie posiada 25 specjalistycznych urządzeń, w tym m.in. rozsiewacze nawozów, sprzęty sadownicze oraz opryskiwacze zawieszane i ciągnione. Tylko w samej Polsce znajduje się 80 punktów sprzedaży produktów marki WOPROL.

Celem projektu było wdrożenie wyników samodzielnie przeprowadzonych przez firmę WOPROL prac badawczo-rozwojowych. Wyniki dotyczyły znacząco ulepszonego produktu w postaci innowacyjnego rozsiewacza do nawozów.

Na podstawie opracowanej przez Beneficjenta technologii, uruchomiono w ramach działalności firmy produkcję rozsiewacza, który dla odbiorcy końcowego jest wyrobem o nowych pożądanych właściwościach funkcjonalno-użytkowych. Potencjalnymi odbiorcami tego innowacyjnego produktu są praktycznie wszyscy producenci rolni, używający w swojej pracy rozsiewaczy do nawozów. Oznacza to, że rynek docelowy jest dla Beneficjenta nieograniczony. Projekt zainicjowano w odpowiedzi na potrzebę zdywersyfikowania przez Beneficjenta swojej oferty produktowej. Zrealizowanie przedsięwzięcia pozwoliło mu podnieść jej atrakcyjność i skierować nowy produkt zarówno do odbiorcy krajowego, jak i zagranicznego.

Wprowadzenie wyrobu na rynek międzynarodowy dało Beneficjentowi możliwość zbudowania i utrzymania przewagi konkurencyjnej w stosunku do czołowych firm o światowym zasięgu działalności, posiadających w swojej ofercie rozsiewacze do nawozów. Projekt przyczynił się do rozwoju przedsiębiorstwa, powstania nowych miejsc pracy i wygenerowania wzrostu przychodów ze sprzedaży nowego produktu. Firma WOPROL zdobyła pozycję znaczącego producenta rozsiewaczy nawozów w skali europejskiej.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa poddziałania: 3.2.1. Badania na rynek
  • Nazwa projektu: Wdrożenie wyników samodzielnie prowadzonych prac B+R w działalności gospodarczej firmy WOPROL
  • Nazwa beneficjenta: WOREK JERZY PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "WOPROL"
  • Wartość projektu: 7 626 000,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 4 340 000,00 zł