Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Wdrożenie innowacyjnej technologii w nowej generacji przepustnic mimośrodowych o podwyższonych parametrach eksploatacyjno-użytkowych

Beneficjent

FABRYKA ARMATUR "JAFAR" SPÓŁKA AKCYJNA

Wartość projektu

14 349 180,00 PLN

Wartość dofinansowania

6 999 600,00 PLN

Program operacyjny

Polska wschodnia

Działanie

Wdrażanie innowacji przez MŚP

Opis projektu

Beneficjent jest liderem krajowym wśród producentów armatury przemysłowej stosowanej w dostawie wody, systemach nawadniających, oczyszczalniach ścieków, stacjach uzdatniania wody, instalacjach oraz stacjach gazowych, przepompowniach i systemach przeciwpożarowych. Działalność jest prowadzona w dwóch zakładach: odlewni w Skołyszynie oraz zakładzie obróbki mechanicznej w Przysiekach. Jafar należy do najnowocześniejszych przedsiębiorstw w Polsce i jest liczącym się dostawcą na rynki zagraniczne. Spółka stale wprowadza innowacyjne rozwiązania, m.in. w dziedzinie uszczelnień wyrobów branży armaturowej, co przede wszystkim zwiększa żywotność, odporność na korozję i ścieranie oraz stwarza możliwość zastosowania ich do wielu instalacji przesyłowych.

W projekcie wykorzystano rezultaty prac B+R w zakresie technologii inżynierii powierzchni - napawanie, czyli nakładanie techniką spawalniczą na powierzchnię gniazd żeliwnych tworzywa o innych parametrach. Pozwoliło to na wyprodukowanie innowacyjnego gniazda przepustnicy mimośrodowej, która jest istotnym elementem składowym instalacji przesyłowych.

Przepustnice narażone są na działanie wielu czynników, które mogą doprowadzić do utraty szczelności i sprawności działania. Nieszczelności wynikają z zastosowania gniazd o niskich parametrach odpornościowych. W ramach projektu rozbudowano zakład stwarzający warunki do produkcji innowacyjnych wyrobów, w tym nowej generacji przepustnic mimośrodowych o podwyższonych parametrach eksploatacyjno-użytkowych.

Dzięki wdrożeniu projektu zmniejszono ilość braków i odpadów, obniżono poziom hałasu miejscowego na stanowiskach pracy, zwiększono komfort pracy dzięki automatyzacji, skrócono znacząco procesy kontroli jakości. Najważniejszy jest jednak obserwowany znaczący spadek awaryjności rurociągów.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
  • Nazwa poddziałania: 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP
  • Nazwa projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii w nowej generacji przepustnic mimośrodowych o podwyższonych parametrach eksploatacyjno-użytkowych
  • Nazwa beneficjenta: FABRYKA ARMATUR "JAFAR" SPÓŁKA AKCYJNA
  • Wartość projektu: 14 349 180,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 6 999 600,00 zł