Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Wdrożenie innowacji przez firmę PPHU Mariola Sp. z o.o. Okna z okładziną zewnętrzną

Beneficjent

PPHU Mariola Sp. z o.o

Wartość projektu

14 961 450,98 PLN

Wartość dofinansowania

6 776 268,76 PLN

Program operacyjny

Polska wschodnia

Działanie

Wdrażanie innowacji przez MŚP

Opis projektu

Firma PPHU Mariola Sp. z o.o na rynku od 1992 roku i jest firmą rodzinną.

Produkuje stolarkę PCV oraz Aluminium tj.: okna, drzwi, fasady, ślusarkę przeciwpożarową.  Firma preferuje kompleksowe usługi poprzez produkcje dostawę i montaż swoich produktów.  We współpracy z profesjonalnymi dostawcami wytwarza okna o najwyższych parametrach technicznych i nowoczesnych rozwiązaniach systemowych. Firma znaczną część produkcji eksportuje do krajów Unii Europejskiej, jak również poza jej granicami – m.in. Niemcy, Włochy, Szwecja, Belgia, Norwegia, Wielka Brytania.

Dofinasowanie z funduszy europejskich umożliwiło produkcję oraz wprowadzenie na rynek opatentowanego produktu okna z okładziną zewnętrzną ,,OKNO Z OKŁADZINĄ ZEWNĘTRZNĄ” Użycie zewnętrznej nakładki  powoduje wzrost parametrów termicznych i akustycznych okna. W efekcie udało się zwiększyć firmie Mariola produkcję eksportową. W toku przeprowadzonych własnych prac badawczo-rozwojowych firma opracowała nowe okno z nakładką aluminiową i okładziną izolacyjną, umieszczanymi na zewnątrz ramy i skrzydła okna. Ze względu na wysoką innowacyjność konstrukcji okna posiadającego cechy wynalazku, produkt został zgłoszony do opatentowania. W dniu 13.12.2018 roku firma otrzymała Decyzję Patentową nr DP.P.421210.10..jwyr o przyznaniu PATENTU na ww. wynalazek.

Projekt pod kątem zakresu rzeczowego sprowadzał się do budowy hali, zakupu bazy technologicznej, specjalistycznego oprogramowania i środków transportu niezbędnych do uruchomienia produkcji nowego, innowacyjnego produktu. Dzięki wdrożeniu nowego wyrobu firma wprowadziła na rynek wyrób jakim jest stolarka okienna charakteryzująca się podwyższonymi parametrami z zakresu izolacji termicznej i akustycznej.