Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Usługi doradcze w zakresie innowacji dla DreamART Sp. z o.o.

Beneficjent

DREAMART SP. Z O.O.

Wartość projektu

976 374,00 PLN

Wartość dofinansowania

555 660,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Opis projektu

DreamART to przedsiębiorstwo działające od 2010 r., którego działalność koncentruje się na doradztwie biznesowym niezbędnym do prawidłowego wdrożenia rozwiązań technologicznych w przedsiębiorstwie oraz wsparciu w zakresie optymalizacji i zarządzania zasobami IT w firmie.

Przedmiotem projektu było skorzystanie przez firmę DreamART z proinnowacyjnych usług doradczych świadczonych przez wybraną akredytowaną Instytucję Otoczenia Biznesu.

W ramach projektu beneficjent wprowadził w przedsiębiorstwie innowację produktową w postaci nowej usługi polegającej na wdrożeniu systemu zarządzania relacjami z klientami w modelu SaaS, który bazuje na funkcjonowaniu chmury obliczeniowej (tzw. cloud computing), dzięki czemu można go określić jako „dzierżawę” oprogramowania. Aplikacja jest przechowywana przez dostawcę i udostępniana użytkownikom z wykorzystaniem sieci Internet.

Wykorzystanie Internetu eliminuje potrzebę instalacji programu na komputerze odbiorcy. Model SaaS pozwala zatem na przeniesienie obowiązku zarządzania, aktualizacji i pomocy technicznej z klienta (przedsiębiorcy) na dostawcę oprogramowania.

Ze względu na fakt, że przedsiębiorstwo DreamART nie posiadało doświadczenia w rozwoju tego rodzaju produktów, doradztwo w zakresie wdrożenia polegało na wsparciu, asyście i ukierunkowaniu przedsiębiorcy na efektywne, racjonalne i uzasadnione kosztowo zarządzanie projektem wdrożenia. Wsparcie doradcze obejmowało zarówno przygotowanie do wdrożenia innowacji, jak i jej implementację w przedsiębiorstwie Beneficjenta.

W efekcie przeprowadzenia usług doradczych Beneficjent uzyskał realną pomoc we wdrożeniu innowacyjnej technologii w nowym segmencie oferty. Realizacja projektu pozwoliła Beneficjentowi poszerzyć ofertę usług, co przełożyło się na pozyskanie nowych klientów i zwiększenie przychodów.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa poddziałania: 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
  • Nazwa projektu: Usługi doradcze w zakresie innowacji dla DreamART Sp. z o.o.
  • Nazwa beneficjenta: DREAMART SP. Z O.O.
  • Wartość projektu: 976 374,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 555 660,00 zł