Pomiń nawigację

Rozwój kompetencji

Przepis na Rozwój - Dostępność szansą na rozwój

Beneficjent

HRP Group Sp. z o.o.

Wartość projektu

5 055 271,20 PLN

Wartość dofinansowania

4 260 582,56 PLN

Program operacyjny

Wiedza, Edukacja, Rozwój

Działanie

Kompetencje dla sektorów - oferta dla przedsiębiorców

Opis projektu

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców, poprzez rozwój kompetencji w obszarze wdrażania technologii kompensacyjnych i asystujących lub uniwersalnego projektowania do oferty przedsiębiorstw, do października 2022 roku. Cel ten bezpośrednio realizuje cel szczegółowy POWER dla konkursu, poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw i ich pracowników objętych działaniami rozwojowymi w celu uzyskania przewag konkurencyjnych, pozyskania nowych rynków.

Grupę docelową projektu stanowią przedsiębiorcy (i ich pracownicy) mający siedzibę (zgodnie z dokumentem rejestrowym) na terenie makroregionu 2 (województwa mazowieckie i lubelskie).

Wsparcie skierowane jest do przedsiębiorców, zainteresowanych planowaniem strategii rozwoju w oparciu o technologie asystujące i kompensacyjne lub projektowanie uniwersalne, których działalność jest związana z:

  • produkcją, importem, wprowadzaniem do obrotu i dystrybucją produktów, których funkcjonalność może zostać dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i  ograniczeniami funkcjonalnymi, lub
  • projektowaniem i świadczeniem usług, które ze względu na swój zakres przedmiotowy lub charakter mogą zostać dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i  ograniczeniami funkcjonalnymi.

Poziomy dofinansowania w ramach projektu: 100% kosztów wsparcia w ramach pomocy de minimis.

Wsparcie obejmować będzie:

  1. Szkolenia ogólne i specjalistyczne w wymiarze łącznym 8 dni szkoleniowych
  2. Doradztwo poszkoleniowe bezpośrednio związane z tematyką szkoleń
logo Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój logo Rzeczpospolita Polska logo PARP Grupa PFR logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego