Pomiń nawigację

Infrastruktura

Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności

Beneficjent

GMINA OLSZTYN

Wartość projektu

108 692 994,23 PLN

Wartość dofinansowania

76 250 949,51 PLN

Program operacyjny

Polska wschodnia

Działanie

Zrównoważony transport miejski

Opis projektu

“Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności” to inwestycja, której projekt nominowany był w konkursie “Top Inwestycje Polski Wschodniej 2019”.

Kompleks działań inwestycyjnych współfinansowany był ze środków unijnych, a główny cel projektu to rozwój transportu zbiorowego na terenie miasta Olsztyna i jego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF). Realizacja projektu przede wszystkim podniosła atrakcyjność transportu zbiorowego, a tym samym zwiększyło się jego wykorzystanie.

Udało się to między innymi dzięki zintegrowanemu węzłowi przesiadkowemu przy Dworcu PKP/PKS, przebudowie i budowie układu ulicznego w centrum Olsztyna (ul. Pieniężnego z mostem św. Jakuba oraz ul. Partyzantów) z nadaniem priorytetu komunikacji miejskiej (buspasy),  przebudowie i budowie chodników, dróg dla rowerów oraz oświetlenia, a także dzięki zakupowi taboru tramwajowego i rozbudowie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS).

Realizacja inwestycji przyczyniła się do osiągnięcia szeregu celów szczegółowych, takich jak: integracja funkcjonujących w pobliżu Dworca PKP/PKS różnych form transportu, co usprawnia także połączenie Olsztyna z jego MOF, upłynnienie ruchu w zatłoczonych obszarach miasta poprzez uprzywilejowanie transportu zbiorowego, rozwijanie tzw. łańcuchów ekomobilności (integracja transportu zbiorowego, ruchu rowerowego i pieszego), poprawa bezpieczeństwa ruchu, skrócenie czasu podróży komunikacją miejską, poprawa dostępności centrum Olsztyna dla komunikacji zbiorowej i ruchu rowerowego, lepsze wykorzystanie przyjaznego środowisku systemu transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Głównymi użytkownikami inwestycji są mieszkańcy Olsztyna i Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, przedsiębiorcy oraz turyści.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
  • Nazwa działania: 2.1 Zrównoważony transport miejski
  • Nazwa projektu: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności
  • Nazwa beneficjenta: GMINA OLSZTYN
  • Wartość projektu: 108 692 994,23 zł
  • Wartość dofinansowania: 76 250 949,51 zł