Pomiń nawigację

Działalność zagraniczna

Rozwój marki Unidex na rynkach zagranicznych poprzez udział w programie promocji branży maszyn i urządzeń

Beneficjent

UNIDEX J.KANIA J.WIKTOR - SPÓŁKA JAWNA

Wartość projektu

531 800,00 PLN

Wartość dofinansowania

319 080,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Go to Brand

Opis projektu

Firma Unidex powstała w 1992 r., bazując na długoletnich doświadczeniach w branży chłodniczej, sięgających 1980 r. Zakres działalności firmy to przede wszystkim projektowanie, produkcja oraz montaż u klienta fluidyzacyjnych tuneli zamrażalniczych (IQF) przeznaczonych do zamrażania owoców, warzyw, mięsa i drobiu, ryb oraz owoców morza.

Celem projektu był rozwój marki Unidex oraz promowanie polskiej przedsiębiorczości na rynkach zagranicznych poprzez wytwarzanie i sprzedaż innowacyjnych tuneli fluidyzacyjnych.

W ramach projektu firma Unidex przeprowadziła działania na następujących rynkach zagranicznych: Kazachstan, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Niemcy, Iran oraz Rosja.

Beneficjent skorzystał z usługi doradczej w zakresie przygotowania firmy do wejścia na rynki perspektywiczne, zgodne ze strategią ekspansji firmy, tj. rosyjski, irański i kazaski. Zorganizowano indywidualne misje gospodarcze do Rosji i Kazachstanu oraz przyjazdową misję gospodarczą dla kontrahentów z Rosji. Zakupiony został również panel promocyjny Marki Polskiej Gospodarki.

Firma Unidex wzięła także udział w charakterze wystawcy w następujących imprezach targowych:

 • AgroWorld Kazakhstan / WorldFood Tech (Ałmaty, październik/listopad 2018)
 • Iran Agrofood (Teheran, czerwiec 2019)
 • Agroprodmasz (Moskwa, październik 2019)
 • Gulfood Manufacturing (Dubaj, październik 2019)
 • YugAgro (Krasnodar, listopad 2019)
 • POLAGRA-TECH (Poznań, wrzesień/październik 2019)

Realizacja działań pozwoliła na zwiększenie rozpoznawalności marki Unidex na rynku międzynarodowym i zaowocowała pozyskaniem nowych partnerów biznesowych oraz zagranicznych kontraktów handlowych, co przyczyniło się do ogólnego wzrost poziomu przychodów przedsiębiorstwa.

 • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
 • Nazwa poddziałania: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
 • Nazwa projektu: Rozwój marki Unidex na rynkach zagranicznych poprzez udział w programie promocji branży maszyn i urządzeń
 • Nazwa beneficjenta: UNIDEX J.KANIA J.WIKTOR - SPÓŁKA JAWNA
 • Wartość projektu: 531 800,00 zł
 • Wartość dofinansowania: 319 080,00 zł