Pomiń nawigację

Działalność zagraniczna

Podniesienie konkurencyjności Spółki SILVAM-EX poprzez udział w zagranicznych imprezach gospodarczych w ramach programu branżowego Moda Polska

Beneficjent

SILVAM-EX Tomasz Michalski Piotr Tyca Spółka Jawna

Wartość projektu

1 226 556,00 PLN

Wartość dofinansowania

847 620,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Go to Brand

Opis projektu

Firma SILVAM-EX Tomasz Michalski Piotr Tyca Spółka Jawna specjalizuje się w produkcji i sprzedaży wyrobów jubilerskich, w szczególności biżuterii srebrno – bursztynowej.

Głównym celem projektu z pozyskanych środków unijnych było podniesienie konkurencyjności spółki SILVAM-EX poprzez udział w zagranicznych imprezach gospodarczych w ramach programu promocji branży Moda Polska. Firmie SILVAM-EX zależało na rynkach perspektywicznych: Chin i USA oraz na zwiększeniu swojej obecności na rynkach U.E. Dodatkowo zainwestowano w usługę szkoleniowo-doradczą, która umożliwiła beneficjentowi zdobycie wiedzy niezbędnej do efektywnej ekspansji zagranicznej. Dzięki uczestnictwie w szkoleniu pracownicy spółki nabyli umiejętności pozwalające na skuteczniejsze i bardziej efektywne prowadzenie rozmów biznesowych z potencjalnymi kontrahentami na targach zagranicznych.

Producent biżuterii w ramach projektu zrealizował 17 misji targowych w charakterze wystawcy. Produkty spotkały się z dużym zainteresowaniem  odbiorców, co w efekcie zaowocowało podpisaniem nowych kontraktów handlowych oraz zwiększeniu przychody ze sprzedaży produktów eksportowych.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa poddziałania: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
  • Nazwa projektu: Podniesienie konkurencyjności Spółki SILVAM-EX poprzez udział w zagranicznych imprezach gospodarczych w ramach programu branżowego Moda Polska
  • Nazwa beneficjenta: SILVAM-EX Tomasz Michalski Piotr Tyca Spółka Jawna
  • Wartość projektu: 1 226 556,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 847 620,00 zł