Pomiń nawigację

Działalność zagraniczna

Rozwój działalności eksportowej Przedsiębiorstwa Sobusiak Yacht- Yard wypromowanie produktów branży jachtów i łodzi rekreacyjnych za granicą

Beneficjent

Sobusiak Yacht-Yard Mariusz Sobusiak

Wartość projektu

405 900,00 PLN

Wartość dofinansowania

280 500,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Go to Brand

Opis projektu

Sobusiak Yacht Yard zajmuje się produkcją i budową jachtów żaglowych typu Focus 800 oraz Focus 730. Projekt dotyczył uczestnictwa firmy w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowym programie promocji branży jachtów i łodzi rekreacyjnych w celu promowania produktów, które mają szansę stać się rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz w celu promowania Marki Polskiej Gospodarki. 

Realizacja projektu miała doprowadzić do rozwoju działalności eksportowej i wzrostu konkurencyjności SOBUSIAK YACHT YARD. 

Firma wzięła udział w 6 imprezach targowo-wystawienniczych, przy czym 3 z tych targów stanowiły imprezy, w ramach których zostało zorganizowane narodowe stoisko informacyjne. Pozaunijne rynki perspektywiczne w projekcie: Norwegia, Turcja, Rosja. Ponadto firma zorganizowała 4 misje wyjazdowe na pozaunijne rynki perspektywiczne

Celem projektu był rozwój działalności eksportowej firmy oraz wypromowanie produktów branży jachtów i łodzi rekreacyjnych za granicą poprzez udział w imprezach targowo-wystawienniczych i misjach wyjazdowych.

Dzięki realizacji projektu firma mogła zaprezentować swoje produkty zagranicą, wrosła rozpoznawalność marki Sobusiak Yacht Yard, udział w targach i misjach wyjazdowych przyczynił się do nawiązania nowych kontaktów handlowych oraz promocję Marki polskiej Gospodarki.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa poddziałania: 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go To Brand
  • Nazwa projektu: Rozwój działalności eksportowej Przedsiębiorstwa Sobusiak Yacht- Yard wypromowanie produktów branży jachtów i łodzi rekreacyjnych za granicą
  • Nazwa Beneficjenta: Sobusiak Yacht-Yard Mariusz Sobusiak
  • Wartość projektu: 405 900,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 280 500,00 zł