Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Opracowanie innowacyjnego paliwa z odpadów z wykorzystaniem odpadów o wysokiej zawartości chloru oraz technologii wytwarzania tego paliwa

Beneficjent

Eko Bolesław Sp.zo.o.

Wartość projektu

222 742,37 PLN

Wartość dofinansowania

153 927,63 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Bony na innowacje dla MŚP

Opis projektu

Przedmiotem projektu było opracowanie znacznie ulepszonego paliwa alternatywnego na bazie odpadów, pochodzących ze stacji demontażu pojazdów, przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych, przemysłu produkcji z materiałów drewnopochodnych oraz stanowiących balast posortowniczy, charakteryzujących się wysoką zawartością chloru.

Zakres projektu obejmował przeprowadzenie przez Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej badań, prowadzących do opracowania nowego produktu oraz technologii jego wytwarzania.

Paliwo alternatywne opracowane w ramach projektu, cechuje innowacyjność w skali kraju, która wynika z połączenia w jednym produkcie kilku poszukiwanych cech – niskiej higroskopijności, obniżonej zawartości chloru, siarki i popiołu, przy jednoczesnym uzyskaniu relatywnie wysokiej wartości opałowej.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa poddziałania: 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
  • Nazwa projektu: Opracowanie innowacyjnego paliwa z odpadów z wykorzystaniem odpadów o wysokiej zawartości chloru oraz technologii wytwarzania tego paliwa
  • Nazwa beneficjenta: Eko Bolesław Sp.zo.o.
  • Wartość projektu: 222 742,37 zł
  • Wartość dofinansowania: 153 927,63 zł