Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Opracowanie innowacyjnej technologii recyklingu materiałowego polimerów termoplastycznych na bazie recyklatu PE, PP i ich mieszanin celem otrzymania pełnowartościowego składu regranulatów

Beneficjent

LUK-PLAST Łukasz Kubczak, Sławomir Kubczak Sp. c.

Wartość projektu

123 000,00 PLN

Wartość dofinansowania

85 000,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Bony na innowacje dla MŚP

Opis projektu

LUK-PLAST to przedsiębiorstwo z Inowrocławia działające w branży recyklingowej. Firma zajmuje się m.in. produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych. W swoich zasobach posiada własny nowoczesny park maszynowy, w tym kilka linii granulacyjnych oraz rozbudowane zaplecze magazynowe.

Przedmiotem niniejszego projektu było opracowanie innowacyjnego procesu produkcji regranulatów o znacznie lepszych właściwościach fizykochemicznych niż te ówcześnie dostępne na rynku. Prace mające na celu realizację projektu zlecono zespołowi naukowców z Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Instytutu Technologii Materiałów Politechniki Poznańskiej.

Przedsięwzięcie podzielono na kilka etapów. Początkowe działania skupiły się m.in. na zaprojektowaniu innowacji, ocenie podstawowych właściwości surowców pochodzących z odpadów poużytkowych, opracowaniu odpowiednich parametrów wstępnej technologii przetwarzania odpadów, a także na zbadaniu właściwości wyrobów uzyskanych z różnych kombinacji regranulatów. Wdrożoną technologię zoptymalizowano pod kątem procesu wytwarzania surowców, a następnie poddano testom i opiniowaniu jakości produktu końcowego (uzyskanego regranulatu) przez użytkowników końcowych (m.in. producentów folii i wyrobów wtryskiwanych).

W wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych sporządzono dokumentację technologiczną i na jej podstawie skonstruowano linię produkcyjną, pozwalającą Beneficjentowi wytwarzać innowacyjne regranulaty na skalę przemysłową. Warto dodać, że zarówno opracowana technologia pozyskania regranulatów, jak i proces produkcji tychże surowców, są unikalne na skalę polskiego i europejskiego rynku. Unijna dotacja pomogła rozwinąć nie tylko działalność firmy LUK-PLAST, ale również pozytywnie wpłynęła na rozwój polskiego rynku recyklingu.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa działania: 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP
  • Nazwa projektu: Opracowanie innowacyjnej technologii recyklingu materiałowego polimerów termoplastycznych na bazie recyklatu PE, PP i ich mieszanin celem otrzymania pełnowartościowego składu regranulatów
  • Nazwa beneficjenta: LUK-PLAST Łukasz Kubczak, Sławomir Kubczak Sp. c.
  • Wartość projektu: 123 000,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 85 000,00 zł