Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Opracowanie innowacyjnego systemu organizacji przewozu towarów recyklingowych

Wartość projektu

490 760,78 PLN

Wartość dofinansowania

398 992,50 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy

Opis projektu

VERDE Group zajmuje się skupem i transportem surowców wtórnych ze szczególnym naciskiem na złom, makulaturę i folię. 100% przyjmowanych i zagospodarowywanych przez firmę odpadów trafia do recyklingu. W ramach zealizowanego projektu, opracowano innowacyjny system technologiczny, pozwalający na zbieranie oraz przetwarzanie danych zamówień na odbiory odpadów recyklingowych swoich klientów. W ramach projektu wprowadzony został mechanizm pozwalający na gromadzenie danych od klientów, który zastapił dotychczasowy, „ręczny” proces ich przyjmowania. Dodatkowo, zaprojektowano oraz wdrożono algorytm bazujący na wybranych parametrach, a przetwarzający zgłoszone zamówienia pod kątem optymalnego zaplanowania ich realizacji. To znacznie usprawniło dotychczasową metodę, a jednocześnie zminimalizowało koszta pracy na ich obsługę.                Co więcej, dzięki wykorzystaniu algorytmu optymalizacji planowanych odbiorów, Wnioskodawca zyskał większą efektywność wykorzystania pojazdów, którymi dysponuje.