Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego wyrobu medycznego opartego na czwartorzędowych związkach amoniowych jako substancji czynnej do szybkiej dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni.

Beneficjent

ALPINUS CHEMIA SP. Z O.O.

Wartość projektu

1 554 227,52 PLN

Wartość dofinansowania

1 554 227,52 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Opis projektu

Przedmiotem projektu było opracowanie i wdrożenie w firmie innowacyjnego wyrobu medycznego opartego na czwartorzędowych związkach amoniowych jako substancji czynnej do szybkiej dezynfekcji i mycia wyłącznie powierzchni nieinwazyjnych takich jak: aparatura medyczna, łóżka i fotele zabiegowe, sprzęt rehabilitacyjny czy szafki pacjenta. Wdrożenie innowacji było możliwe dzięki realizacji usług doradczych z zakresu innowacji oraz usług jego wsparcia. W ramach realizacji projektu zakupiono:

  • recepturę - opracowaną formułę wyrobu medycznego opartego na czwartorzędowych zwiąkach amoniowych jako substancji czynnej do szybkiej dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni,
  • półautomatyczną linię do produkcji preparatu,
  • aparat Karla Fischera do oznaczania wody – urządzenie, które służy do oznaczania zawartości wody w surowcach użytych do przygotowania wyrobu medycznego.