Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Opracowanie i badania znacząco udoskonalonego wyrobu w postaci optymalnej pod względem efektywności zastosowania oraz opłacalności produkcji kompozycji dodatków paszowych stosowanych w preparatach mlekozastępczych dla cieląt

Beneficjent

POLMASS S.A.

Wartość projektu

489 810,60 PLN

Wartość dofinansowania

338 487,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Bony na innowacje dla MŚP

Opis projektu

Polmass S.A. ma za sobą 35-letnie doświadczenie w doradztwie i produkcji głównie preparatów mlekozastępczych oraz mineralno-witaminowych dla cieląt i krów mlecznych. Zaowocowało to licznym gronem odbiorców, wysokim zaufaniem gospodarstw hodowlanych oraz zaszczytnym miejscem polskiego lidera w branży.

Celem projektu było opracowanie innowacji produktowej w postaci znacząco udoskonalonego wyrobu - preparatu mlekozastępczego dla cieląt wzbogaconego o specjalną kompozycję dodatków paszowych. Istotą innowacji było zoptymalizowanie nowego produktu pod kątem efektywności jego zastosowania oraz opłacalności produkcji.

Do oferty Beneficjenta wdrożono innowację, która pozwala użytkownikom końcowym wzmocnić efekt odchowu cieląt poprzez zwiększenie przyrostu masy ciała zwierząt. Nowe preparaty przyczyniają się także do zmniejszenia podatności cieląt na choroby, a co za tym idzie - żywność, która trafia do konsumentów jest korzystniejsza dla ich zdrowia. Innowacja opracowana została we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie – ośrodkiem z największym doświadczeniem w dziedzinie żywienia cieląt, współpracującym w tym zakresie z uczelniami na całym świecie. Wyniki badań pozwoliły wyłonić dodatki paszowe o największym potencjale i pozytywnym wpływie na efekty odchowu cieląt.

W rezultacie sporządzono raport zawierający wybór optymalnej pod kątem efektywności zastosowania oraz opłacalności produkcji kompozycji dodatków paszowych do stosowania w preparatach mlekozastępczych, a następnie uruchomiono produkcję. Wprowadzenie na rynek wyrobu wpisującego się w potrzeby użytkowników końcowych wzmocniło pozycję rynkową Beneficjenta. Niewątpliwie wzrosły także konkurencyjność i potencjał eksportowy przedsiębiorstwa.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa działania: 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP
  • Nazwa projektu: Opracowanie i badania znacząco udoskonalonego wyrobu w postaci optymalnej pod względem efektywności zastosowania oraz opłacalności produkcji kompozycji dodatków paszowych stosowanych w preparatach mlekozastępczych dla cieląt
  • Nazwa beneficjenta: POLMASS S.A.
  • Wartość projektu: 489 810,60 zł
  • Wartość dofinansowania: 338 487,00 zł