Pomiń nawigację

Innowacyjne wymienniki ciepła – wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych do praktyki gospodarczej HEXONIC

Beneficjent

HEXONIC Sp. z o.o.

Wartość projektu

15 399 612,39 PLN

Wartość dofinansowania

5 135 575,17 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Badania na rynek: konkurs ogólny

Opis projektu

Głównym celem projektu było podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie wyników przeprowadzonych samodzielnie prac badawczych w celu wprowadzenia na rynek nowego produktu – typoszeregu wymienników ciepła. Zostały one wyposażone w innowacyjne płyty grzewcze, które zapewniają lepszą sprawność termodynamiczną, dłuższą trwałość i łatwość eksploatacji. W ramach projektu do parku maszyn zakupono nowoczesne urządzenia produkcyjne. W nowej nfrastrukurze parku maszyn znalzały się takie urządzenia jak m.in.: 26 tłoczników do płyt grzewczych, 18 narzędzi do tłoczenia uszczelek, prasa o nacisku 6000 t, prasa o nacisku 18 000 t, piec do lutowania próżniowego oraz frezarka CNC i rozwijarka do taśm stalowych. Służą one do tłoczenia innowacyjnych płyt grzewczych. Część narzędzi została wytworzona przez HEXONIC we własnym zakresie. To z uwagi na konieczność ochrony opracowanych w ramach projektu rozwiązań. Dodatkowo, wytworzenie tych narzędzi wymagało specjalistycznej wiedzy na temat unikalnych rozwiązań występujących w produkcie. W efekcie projektu wprowadzono na rynek wymienniki ciepła JAG oraz JAG SHILED.