Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Innowacyjne rozwiązanie do automatycznej klasyfikacji produktów i prognozowania cenników towarów

Beneficjent

NETHANSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość projektu

486 834,00 PLN

Wartość dofinansowania

336 430,00 PLN

Program operacyjny

Inteligentny rozwój

Działanie

Bony na innowacje dla MŚP

Opis projektu

Beneficjent niniejszego wsparcia unijnego rozwija automatyzację sprzedaży internetowej, prowadzonej przez swoich kontrahentów w elektronicznych platformach handlowych.

W ramach projektu opracowano autorskie algorytmy, które wspierają działające na elektronicznych rynkach globalnego handlu internetowe platformy sprzedażowe. System powstał z myślą o podmiotach prowadzących działalność handlową w tychże platformach w celu maksymalizacji sprzedaży.

To innowacyjne rozwiązanie służy do prognozowania cen obecnych w ofercie produktów na podstawie ich cen historycznych oraz cech. Prognoza jest możliwa również dla produktów bez cen historycznych. Odbywa się ona wtedy w oparciu o prognozy produktów podobnych. System służy również do prognozowania cen produktów nowo wprowadzanych do oferty lub posiadających niezbyt obszerną historię transakcyjną. Opracowanie innowacji wymagało przeprowadzenia prac B+R określających architekturę rozwiązania oraz prac służących skonstruowaniu modeli predykcyjnych wykorzystujących dane historyczne.

Określono m.in. technologię dostępu do danych oraz wykonano analizę ich kompletności i poprawności, a także zweryfikowano metody uczenia maszynowego wspierające klasyfikację danych i tworzenie prognoz. Finalnie skonstruowano modele analityczne, które zintegrowano z przygotowaną infrastrukturą.

Użyteczność narzędzia zweryfikowano w ramach testów technicznych oraz testów końcowych z udziałem użytkowników systemu. To nowatorskie rozwiązanie stanowi innowację produktową na skalę światową. Opracowana technologia jest podstawą pierwszego na świecie komercyjnego narzędzia do predykcji cen nowych produktów na platformach sprzedażowych. System przyczynia się do wzrostu zysku i obrotów firmy klienta oraz minimalizuje ilość produktów zalegających w magazynie.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój
  • Nazwa poddziałania: 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP
  • Nazwa projektu: Innowacyjne rozwiązanie do automatycznej klasyfikacji produktów i prognozowania cenników towarów
  • Nazwa beneficjenta: NETHANSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  • Wartość projektu: 486 834,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 336 430,00 zł