Pomiń nawigację

Rozwój kompetencji

Innowacja terapeutyczna- egzoszkielet zasilany kończynami dolnymi oraz stół pionizacyjny z funkcją kroczenia.

Wartość projektu

1 340 000,00 PLN

Wartość dofinansowania

198 937,76 EUR

Program operacyjny

Fundusze norweskie

Działanie

Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet

Opis projektu

Spółka Neuron od 20 lat zajmuje się rehabilitacją stacjonarną i niestacjonarną osób z dysfunkcjami psychoruchowymi, w tym dla dzieci, sportowców i osób dorosłych, którym trzeba przywrócić sprawność utraconą lub zaburzoną w wyniku choroby, wypadku, operacji lub urazu. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia, chcemy wprowadzić do oferty innowacyjną usługę rehabilitacyjną świadczoną za pomocą egzoszkieletu zasilanego kończynami dolnymi oraz stołu pionizacyjnego z funkcją kroczenia. Tego typu rozwiązania odpowiadają na potrzeby osób, których motoryka jest istotnie ograniczona z powodu wypadków lub ciężkich chorób neurologicznych - osoby te nie są w stanie odzyskać zdrowia samodzielnie lub poprzez tradycyjną rehabilitację. Z badań rynkowych wynika jednak, że w Polsce oferta rehabilitacji z pomocą egzoszkieletu oraz stołu pionizującego nie jest wystarczająca – niepełnosprawnych gotowych podjęcia się takiej rehabilitacji jest znacznie więcej, niż dostępnych usług. W ramach projektu firma zakupi ww. urządzenia oraz nawiąże współpracę z jednostką badawczą. Jednostka ta pomoże nam w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej, pilotażowym wdrożeniu usługi, szkoleniu pracowników oraz opracowaniu metod i wytycznych dla oceny jakości procesów rehabilitacyjnych. Neuron będzie świadczyć usługi za pomocą egzoszkieletu oraz stołu pionizującego podczas turnusów usprawniająco-rehabilitacyjnych (8-14 dni) w jednym z naszych ośrodków rehabilitacyjnych w malowniczej miejscowości Małe Gacno.
logo Fundusze Norweskie