Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Domielanie, frakcjonowanie i kalibrowanie granulatu gumowego

Beneficjent

Vinderen Sp. z o.o.

Wartość projektu

11 168 400,00 PLN

Wartość dofinansowania

951 826,31 EUR

Program operacyjny

Fundusze norweskie

Działanie

Technologie przyjazne środowisku

Opis projektu

Vinderen zamierza rozszerzyć działalność o wytwarzanie nowego produktu - pyłu aktywnego wytwarzanego na bazie innowacyjnego, kalibrowanego i standaryzowanego geometrycznie granulatu gumowego otrzymywanego w procesie recyklingu opon. Dołączy on do marki Rubtiler obejmującej produkty z gumy wytwarzanej ze zużytych opon. W projekcie przewidziano zaprojektowanie, montaż, instalację oraz uruchomienie ciągu technologicznego mieszanek funkcjonalnych na bazie innowacyjnego, kalibrowanego i standaryzowanego granulatu gumowego, a także zakup systemu czujnikowo-informatycznego do automatycznej kontroli parametrów procesu produkcyjnego i wyrobu finalnego. Technologia ta pozwoli na produkcję granulatu o bardzo drobnej ziarnistości, aż do struktury pyłu, który będzie prasowany i uszlachetniany, co w efekcie pozwoli na bardzo szerokie jego zastosowanie, np. do zabezpieczania powierzchni przed działaniem wysokiej wilgotności, temperatur, nacisku, czynników atmosferycznych czy możliwości kontaktu z płynami ustrojowymi. Nowy produkt będzie wykorzystywany w halach sportowych i klubach fitness, na placach zabaw i basenach. Stworzymy również granulat wzbogacony o dodatki biostatyczne czy biobójcze, który może być zastosowany w materiałach o wysokich wymaganiach higienicznych, w branży medycznej i transportowej, w klubach fitness i centrach handlowych. Ograniczymy emisję CO² o ponad 469 ton/rok, co osiągnięte zostanie poprzez zmniejszenie strumienia odpadów deponowanych na składowiskach i zagospodarowania zużytych opon samochodowych przy jednoczesnej minimalizacji odpadu produkcyjnego. Rolą partnera norweskiego - International Development Norway AS – będzie stymulowanie procesu transformacji cyfrowej w fabrykach Vinderen poprzez przejście do statusu Przemysłu 4.0 dzięki pełnemu wdrożeniu rozwiązania Industry4SME. Poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych w obszarach: automatyzacji przemysłowej, monitorowania danych w czasie rzeczywistym oraz integracji danych produkcyjnych z istniejącymi systemami informatycznymi, uzyskamy znaczną poprawę produktywności, jakości, elastyczności i serwisu

logo Fundusze Norweskie