Pomiń nawigację

Infrastruktura

Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK 19) do węzła Rzeszów-Południe (S 19)

Beneficjent

GMINA MIASTO RZESZÓW

Wartość projektu

71 525 649,02 PLN

Wartość dofinansowania

45 903 591,90 PLN

Program operacyjny

Polska wschodnia

Działanie

Infrastruktura drogowa (POPW)

Infrastruktura drogowa

Opis projektu

Gmina Miasto Rzeszów i Województwo Podkarpackie odpowiadają wspólnie za wybudowaną w ramach projektu trasę, która połączyła drogę krajową nr 19 z węzłem Rzeszów-Południe (S-19).

Projekt Gminy Miasto Rzeszów dotyczył budowy odcinka do granic miasta. Poza samą trasą wybudowano szereg niezbędnych elementów towarzyszących – m.in. 4 skrzyżowania, chodnik o długości 1,7 km a także zatoki autobusowe, ścieżkę rowerową oraz zjazdy publiczne i indywidualne. Odcinek zamiejski z kolei, od granicy miasta do węzła drogi ekspresowej S19 Rzeszów-Południe wybudowany został w ramach odrębnego przedsięwzięcia przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. Cały odcinek drogi (część miejska i pozamiejska) jako projekt zintegrowany zrealizowano na mocy porozumienia podpisanego między Marszałkiem Województwa Podkarpackiego i Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Nowa droga korzystnie wpłynęła na życie mieszkańców Rzeszowa, ponieważ wyprowadzono ruch tranzytowy z centrum miasta. To połączenie drogowe niewątpliwie ułatwia mieszkańcom codzienny dojazd do pracy. Usprawnienie ruchu samochodowego i wyprowadzenie poza miasto ruchu tranzytowego przekłada się również na mniejsze generowanie spalin, co nie jest bez znaczenia, ponieważ Województwo Podkarpackie jest według badań niestety bardzo zasmogowane.

Projekt przyczynił i nieustannie przyczynia się również do rozwoju gospodarczego Rzeszowa oraz jego obszaru funkcjonalnego. Nowa droga zapewniła bezpośrednie połączenie z transeuropejską siecią transportową (TEN-T), co umożliwia sprawniejsze połączenie z innymi ośrodkami wojewódzkimi i subregionalnymi. Od węzła Rzeszów-Południe inwestycja umożliwiła bezkolizyjne i szybkie połączenie z całym krajem – ekspresową drogą S19 Rzeszów-Świlcza (z Lublinem) i autostradą A4 Rzeszów-Zachód.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
  • Nazwa działania: 2.2 Infrastruktura drogowa
  • Nazwa projektu: Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK 19) do węzła Rzeszów-Południe (S 19)
  • Nazwa beneficjenta: GMINA MIASTO RZESZÓW
  • Wartość projektu: 71 525 649,02 zł
  • Wartość dofinansowania: 45 903 591,90 zł