Pomiń nawigację

Infrastruktura

Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK 19) do węzła Rzeszów-Południe

Beneficjent

Województwo Podkarpackie

Wartość projektu

0,00 PLN

Wartość dofinansowania

21 113 032,90 PLN

Program operacyjny

Polska wschodnia

Działanie

Infrastruktura drogowa (POPW)

Infrastruktura drogowa

Opis projektu

Projekt zrealizowany był wspólnie przez Województwo Podkarpackie i miasto Rzeszów. Nowa trasa łączy drogę krajową nr 19 od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie, z węzłem Rzeszów-Południe S19. Z uwagi na fakt, że trasa przebiega zarówno przez tereny miasta Rzeszowa, jak i poza jego granicami, przedsięwzięcie zostało podzielone na odcinek miejski oraz zamiejski. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował zamiejski odcinek trasy, od granicy miasta do węzła drogi ekspresowej – S19 Rzeszów Południe.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności miasta Rzeszów i jego obszaru funkcjonalnego, w zakresie infrastruktury drogowej, poprzez poprawę powiązań układu komunikacyjnego miasta z Transeuropejską Siecią Transportową.

Nowa droga przyczyniła się do skrócenia czasu przejazdu pomiędzy głównymi szlakami komunikacyjnymi, na poziomie miasto – województwo – kraj.  Taka zmiana będzie generowała powstawanie oszczędności finansowych w przewozach pasażerskich i towarowych.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
  • Nazwa działania: 2.2 Infrastruktura drogowa
  • Nazwa projektu: Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK 19) do węzła Rzeszów-Południe
  • Nazwa beneficjenta: Województwo Podkarpackie
  • Wartość: projektu: 27 943 446,98 zł
  • Wartość dofinansowania: 21 113 032,90 zł