Pomiń nawigację

Infrastruktura

Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51)

Beneficjent

GMINA OLSZTYN

Wartość projektu

56 889 925,73 PLN

Wartość dofinansowania

48 109 170,49 PLN

Program operacyjny

Polska wschodnia

Działanie

Infrastruktura drogowa (POPW)

Infrastruktura drogowa

Opis projektu

W ramach programu Polska Wschodnia (2014-2020), w Olsztynie zrealizowano projekt budowy drogi wojewódzkiej nr AAA. Nowa infrastruktura drogowa objęła odcinek o długości ponad 2,6 km: od ul. Pstrowskiego aż do węzła drogowego Pieczewo (S51).

Poza budową drogi realizacja projektu objęła stworzenie kompleksu elementów towarzyszących. Należą do nich między innymi skrzyżowania z istniejącymi już drogami (w tym 6 rond), przejścia dla pieszych i obustronne chodniki. Z inwestycji cieszyć się mogą również rowerzyści, z myślą, o których w projekcie przewidziano ok. 6-kilometrową sieć ścieżek rowerowych.

Kompleks drogowy wyposażony jest również w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska, nowoczesne oświetlenie oraz sieć telekomunikacyjną. W ramach inwestycji powstało miejsce do kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych oraz zadbano o kanalizację deszczową i budowę dróg dojazdowych do obsługi tychże urządzeń. Sprawna komunikacja nie odbyłaby się bez zjazdów i zatok autobusowych oraz pętli autobusowej - zatem i takie powstały. Zwieńczeniem realizacji było zagospodarowanie zieleni w granicach pasa drogowego.

Olsztyn oraz obszary przyległe zostały skomunikowane z południową obwodnicą (częścią transeuropejskiej sieci transportowej), co wraz z pozostałym układem dróg dojazdowych eliminuje ruch tranzytowy z centrum miasta. Takie połączenie stało się atrakcyjne nie tylko dla mieszkańców Olsztyna i okolic. Inwestycja niewątpliwie ożywia kulturę i turystykę regionu oraz podnosi jego konkurencyjność na rynku pracy. Realizacja nowej infrastruktury drogowej wzmacnia pozycję miasta wojewódzkiego również gospodarczo, zachęcając przedsiębiorców do inwestowania w okoliczne grunty.

  • Nazwa Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia
  • Nazwa działania: 2.2. Infrastruktura drogowa
  • Nazwa projektu: Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51)
  • Nazwa beneficjenta: GMINA OLSZTYN
  • Wartość projektu: 56 889 925,73 zł
  • Wartość dofinansowania: 48 109 170,49 zł